Tuesday, 19/11/2019 - 04:02|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Nguyễn Khuyến

CHUYÊN ĐỀ THAO GIẢNG THÁNG 10/2015 (Tại Nguyễn Sinh Sắc)

Tên chuyên đề: Tìm hiểu cuộc sống vùng miền thông qua thực hành môn Tiếng Anh 9. Unit 3: A trip to the countryside (speak) Thực hành vận dụng kiến thức là vô cùng quan trọng trong dạy học. Đối với môn tiếng Anh thực hành là cách học sinh được luyện tập bốn kỹ năng cơ bản (Nghe- Nói- Đọc- Viết) để...

CHUYÊN ĐỀ THAO GIẢNG THÁNG 10/2015

NĂM HỌC 2015 -2016

Tên chuyên đề: Tìm hiểu cuộc sống vùng miền thông qua thực hành môn  Tiếng Anh.

 

I. LÝ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀ. 

Thực hành vận dụng kiến thức là vô cùng quan trọng trong dạy học. Đối với môn tiếng Anh thực hành là cách học sinh được luyện tập bốn kỹ năng cơ bản (Nghe- Nói- Đọc- Viết) để hướng đến mục tiêu cuối cùng là phát triển kỹ năng giao tiếp. Thông qua giao tiếp học sinh sẽ có cơ hội bày tỏ ý kiến của mình về một lĩnh vực nào đó. Trong chương trình học Tiếng Anh các em được học một số nội dung liên quan đến miền quê và đô thị. Để tích hợp giáo dục cho các em biết yêu quê hương mình qua tìm hiểu một số điểm về vùng miền trên đất nước Việt Nam, chúng tôi đã chọn chuyên đề “Tìm hiểu cuộc sống vùng miền thông qua thực hành môn  Tiếng Anh.”

 

II.PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ:

- Chatting; Pairwork; Groupwork; Asking  and answering; Eliciting;

- Communicative approaches

 

III. Nội dung chuyên đề:

Bài thể hiện: Unit 3:  A trip to the countryside (speak)

Tiết PPCT: 17

Lớp thể hiện: Lớp 9F

Thời gian thể hiện: Tiết 3 – Chiều thứ 5- Ngày 15/10/ 2015

Hướng thực hiện:

I.       Objectives: By the end of the lesson Ss will be able to ask and answer about their real home villages 

- Skill: speaking skill

            - Education: love and protect their home villages

* Vocab: do….for a living, west, east, north, south

III. Techniques:

Communicative, chatting, eliciting, questions & answers, group- work, pair- work

IV. Teaching aids:

Teacher: Laptop, loudspeakers, pictures, textbook, chalk, board

Students: Textbook, sub- boards, markers, their own pictures

V. Procedures:

* WARM UP AND PRE- SPEAKING:

Have sts listen to the song and answer 2 questions:

1.      List the words you see in the song.

2.      What’s the name of the song?

Sts: work in groups of 4 and do the task.

- T & Ss give feedback and corrections.

- T may ask Ss some questions to lead in the new lesson and educate sts:

+ Where is your home village?

+ Have you ever been to your home village?/ On what occasions?

+ Do you like your home village? Why?...

 

- Ss: give their answers

T:  To know more about your classmates’ home villages, we will learn the lesson 2 (unit3).

T: write the tittle of the lesson

 

* WHILE- SPEAKING.

* Task 1:

T:  Have sts read 6 questions and a table in part a.

Sts: work individually.

T: have sts work in pair and match questions to the right answers.

Sts: Work in pair and match.

1.      Where is your home village?  

2.      How far is it from the city?

3.      How can you get there?

4.      How long does it take to get there?

5.      What do people do for a living in your home village?

6.      Does your village have a river?

 

a.      It’s to the west of the city.

b.      I can get there by motorbike

c.      It takes about 50 minutes.

d.      There are no rivers, but there is a big lake.

e.      It’s about 15 kilometers from the city.

f.       They plant rice and raise cattle.

KEY: 1a, 2e, 3b, 4c, 5f, 6d

T: check the vocabulary by using the pictures/ definition/ ....

T: elicit from sts to supply some information to their answers.

* Task 2:

-T: Have sts practice asking and answering part a.

- Sts: work in pairsà public pairs

- Ss & T: remark and correct sts’ mistake (if necessary)

- T: have sts work in pairs again to practice asking and answering about their real home village (part b), using the pictures Ss have prepared. à public pairs

- Ss & T: remark and correct sts’ mistake (if necessary)

- T: have sts find out the different things of different areas.

Educate sts to be proud of their home village and must protect it.

* POST- READING

- T: have sts play “guessing game”, using the pictures Ss have already prepared.

+ One St gives some hints about his/ her village.

+ The other Ss guess where his / her home village is.

Tác giả: [cm Tiếng Anh]
Nguồn: nguyenkhuyen.kontumcity.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 10
Tháng 11 : 132
Năm 2019 : 3.966