Tuesday, 19/11/2019 - 05:42|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Nguyễn Khuyến

SKKN: MỘT SỐ KINH NGHIỆM ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GÓP PHẦN CỦNG CỐ CƠ SỞ VẬT CHẤT Ở TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN

         Nói về công tác xã hội hóa giáo dục thì đây là một khái niệm rộng. Những năm qua, thuật ngữ “ Xã hội hóa giáo dục” được nhắc tới rất nhiều. Với không ít người, xã hội hóa giáo dục (XHHGD), được hiểu một cách đơn giản và phiến diện là huy động sự đóng góp bằng tiền của dân vào sự nghiệp giáo dục, là tăng học phí của các cấp học, bậc học, là đa dạng hóa các loại hình giáo dục… Cách hiểu này làm cho nhiều cuộc vận động đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đôi khi bị hiểu một cách không đầy đủ.

Tài liệu đính kèm: Tải về

       Nói về công tác xã hội hóa giáo dục thì đây là một khái niệm rộng. Những năm qua, thuật ngữ “ Xã hội hóa giáo dục” được nhắc tới rất nhiều. Với không ít người, xã hội hóa giáo dục (XHHGD), được hiểu một cách đơn giản và phiến diện là huy động sự đóng góp bằng tiền của dân vào sự nghiệp giáo dục, là tăng học phí của các cấp học, bậc học, là đa dạng hóa các loại hình giáo dục… Cách hiểu này làm cho nhiều cuộc vận động đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đôi khi bị hiểu một cách không đầy đủ.

     Vậy phải xác định và hiểu đúng bản chất của XHHGD là “Vận động và tổ chức sự tham gia rộng rãi của người dân, của toàn xã hội vào sự nghiệp giáo dục. Xây dựng cộng đồng trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân và các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp địa phương và của trường người dân đối với việc tạo lập và cải thiện môi trường kinh tế xã hội lành mạnh, thuận lợi cho hoạt động giáo dục. Là mở rộng các cuộc đầu tư, khai thác tiềm năng về nhân lực, vật lực, tài lực trong xã hội, phát huy và sử dụng có hiệu quả nguồn lực này”. (Về công tác XHHGD ở nước ta những năm qua và các giải pháp đồng bộ cần thực hiện thời gian tới – Nguyễn Vinh Hiển – Thứ trưởng BGD-ĐT) đăng trên tạp chí cộng sản 14/02/2017.

      Về mặt thực tiễn, có thể nói công tác XHHGD đã được nhiều cán bộ quản lý giáo dục quan tâm nghiên cứu thực hiện. Với các nhà quản lý giáo dục, vấn để này xoay quanh thực trạng và các giải pháp để huy động được nguồn lực (cụ thể là đóng góp tiền của, công sức, trí lực cho nhà trường), góp phần cùng với nhà trường cải tạo, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho dạy học tùy vào đặc điểm thực tế địa phương, quy mô trường lớp, tình hình nhà trường. Các đơn vị nói trên cũng đã đưa ra được những cách làm hay, hiệu quả, có tác dụng gợi mở, trao đổi trong ngành.

      Như vậy, nói đến XHHGD là nói đến một chủ trương, chính sách, đường lối của đảng ta, với hệ thống lí luận định hướng làm cơ sở để các nhà trường vận dụng nhằm thực hiện có hiệu quả, phát huy mọi nguồn lực đầu tư cho giáo dục, san sẻ bớt gánh nặng ngân sách Nhà nước trong tình hình hiện nay.

Tác giả: Kim Hoa
Nguồn: nguyenkhuyen.kontumcity.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 10
Tháng 11 : 132
Năm 2019 : 3.966